KURATICA

 

Seloto Kuratica se nao|a na 21 km. severoisto~o od Ohrid, ili 5km od patot Ohrid-Resen.Smesteno e vo pazuvite na planinskiot masiv Mazatar(1635 m.n.v. bajrak) na 1080 m.n.v. .Seloto e raspolo`eno vo tesna karstna dolina. Zaradi konfiguracijata na terenot seloto ima izdol`en oblik vo nasoka severozapad-jugoistok i spa|a vo sela so zbien tip na ku}i,so mali dvorovi.Se deli na tri dela: Dolna Maala, Sredna Maala, Gorna Maala.Pred po~etokot na seloto kaj mestoto(istoimenoto ikon~e ) se naoga novoizgradena crkva Sv. Dimitrija , na po~etokot na Dolna Maala se naoga crkvata Sv. Nikola pred ~ij vlez e zaedni~kata grobnica na padnatite borci vo NOV od seloto.

            Do seloto se stignuva po asfalten pat (od 1980 god.). Seloto se snabduva so voda od mesnosta izvori u{te od 1962 god. , a vo ponovo vreme e donesena e voda od planinskiot masiv Mazatar.

            Seu{te ima osnovno u~ili{te koe e pod Op{tina Kosel i se vika Goce Del~ev

            Podra~jeto na selo Kuratica zafaka povr{ina od 2336.1 hektari,od koi 681,9 hektari obrabotliva povr{ina, 154,2 hektari pasi{ta,1273,6 hektari {uma i 226,4 hektari neplodno zemji{te. Od sever se grani~i so podra~jata na Velmej i Le{ani od zapad so Sirula i Rasino , od jug so Openica i od istok so Re~ica.Seloto e opkru`eno so izgradeni ikon~ina , a vo tek e izgradba na nova crkva (vo mesnosta Gorno Selo)pod ime Sv. Bogorodica , koga e i selski praznik (28-08).

k6.jpg
kuraticam5.jpg
zima.jpg